Orsak-Verkan     Logik-Vision     Tanke-Leverans

Question: What is the biggest challenge
within the area of commercial branding?
Answer: Full scale successful Rebranding.

Är Du företagets kreativa marknadskraft?
Hur ser Du påskillnaden mellan Ditt företags
logotyp och företagets visuella identitet?

Är Du egen företagare?
har Du råd att anlta en "vanlig" reklambyrå
som Du själv söker upp?
Vet Du vad Du skall kräva av en reklambyrå
till ert första möte?

För att anlita en "vanlig" reklambyrå, krävs
det i princip lika mycket kunskap av Dig
för att kunna köpa rätt tjänst,
som av dem, för att sälja rätt tjänst.

Vet Du säkert att Du funnit den egna produktens
eller tjänstens "Heart and Soul" i ett optimalt effektivt
bild- och textspråk som Du förmedlar till slutkonsumenten?

Orsak och verkan.
Det ena kan inte existera utan det andra.
Vi lokaliserar orsaken men förändrar verkan.
Logik och vision är ett lyckat äktenskap.
Visst vill Du hellre vara nålen som alla vill hitta i höstacken,
än bara en del av själva höstacken?
Eller som det brukar sägas på engelska:
- Better to stand out than to just fit in.
Det är Brainwaves.
Till Frontface, klicka HÄR